Instytut Nauk o Morzu Uniwersytetu Szczecińskiego

Polska
słowa kluczowe:
geografia morze marynistyka

Strona przedstawia kierownictwo i pracowników Instytutu, strukturę i publikacje, prowadzone badania (współczesne zmiany klimatyczne w Polsce i rejonie Morza Bałtyckiego na tle zmian globalnych, teledetekcyjne badanie strefy brzegowej polskiego wybrzeża, struktura gospodarki morskiej regionu szczecińskiego, badania geologiczno-morfologiczne dna Zalewu Szczecińskiego), program studiów geograficznych, zasady rekutacji.

Nowododane strony WWW

Witryna zawiera podstawowe informacje o...

Witryna uczelni kształcącej oficerów w...

Adres i kontakt telefoniczny ze stacją na...

Przedstawienie władz, struktury i historii...

Strona przedstawia kierownictwo i...

Strona podaje podstawowe informacje o...

Witryna prezentuje historię oraz bieżącą...