Strona organizacji będącej głównym motorem ogólnoświatowych akcji mających na celu walkę z rozprzestrzenianiem się "dżumy XX wieku" stworzonej przez połączone siły kilku agend Narodów Zjednoczonych. Zawiera informacje, strukturze instytucji, dane o rozprzestrzenianiu tej choroby w skali glo[ang]balnej, publikacje stworzone przez organizację. W gąszczu zamieszczonych wiadomości pozwala się odnaleźć zamieszczona wyszukiwarka.[ang]

Nowododane strony WWW

Strona Marcina Czarnackiego poświęcona...

Bardzo solidnie przygotowana i graficznie...

Strona wysokiego Komisarza Narodów...

Anglojęzyczna strona organizacji...

Anglojęzyczna strona warszawskiego biura...

Strona Międzynarodowej organizacji...

Anglojęzyczna międzynarodowej organizacji...