Najbardziej popularny polski myśliciel i eseista katolicki w latach dziewięćdziesiątych, jako uczony ks. profesor Tischner zajmował się głównie filozofią człowieka i teorią wartości. Na stronie można znaleźć opis dzieł wybranych oraz krótką biografię księdza.

Nowododane strony WWW

"Pan Bóg daje człowiekowi dwojakiego...

Oprócz podstawowych danych znajdziesz na...

Tygodnik Powszechny w swoim dziale Ludzie...

Najbardziej popularny polski myśliciel i...

Rozważania ks. J. Tischnera o odmianach...

Księża w "krzywym zwierciadle" ludowej poetki W....

O uniwersalizmie praw człowieka i obliczach...

Między błogosławioną siostrą Faustyną...

Z cyklu: "Ksiądz na manowcach". Refleksja...

Przeciętny mieszkaniec Zachodu wiedział o...