Strona urzędu, którego podstawowym zadaniem jest udzielanie praw wyłącznych na przedmioty ochrony własności przemysłowej, udzielanie patentów na wynalazki, praw ochronnych na wzory użytkowe i wzory zdobnicze oraz dokonywanie rejestracji topografii układów scalonych i znaków towarowych. Można tutaj znaleźć bazę danych zgłoszonych patentów, bibliotekę aktów prawnych z zakresu ochrony własności intelektualnej, a także niezbędne formularze i cennik usług rejestracji wykonywanych przez urząd.

Nowododane strony WWW

Patent to kancelaria działająca na...

Witryna przeznaczona jest przede wszystkim...

Strona urzędu, którego podstawowym...

Serwis zawiera informacje o opublikowanych w...

Na stronach Izby Rzeczników Patentowych...