Główny Urząd Miar

Polska
kategorie:
Inne

Strona urzędu, w kompetencji którego znajdują się zagadnienia związane z metrologią naukową, prawną i przemysłową. Zamieszczono informacje na temat historii, bieżącej działalności, aktów prawnych regulujących pracę urzędu oraz stworzonych publikacji.

Nowododane strony WWW

Strona urzędu sprawującego pieczę nad...

Strona urzędu, w kompetencji którego...

Strona urzędu, którego podstawowym...

PKN przedstawia swoją historię, zasady...

Strona Instytutu Energii Atomowej....

Strona Urzędu Regulacji Energetyki. Na...

Strona terenowego organu państwowej...

Inspekcja Ochrony Środowiska. Informacje o...

Serwis Państwowej Inspekcji Pracy....