Strona Fundacji Skarbu Państwa, powołanej w celu wspierania rozwoju regionalnego w Polsce, a w szczególności stymulowania i wspomagania wszelkich inicjatyw na rzecz rozwoju gospodarczego w regionach, tworzenie i uczestniczenie w tworzeniu instytucji finansowych służących rozwojowi regionalnemu. Można tutaj znaleźć informacje o realizowanych programach i regionalnych agencjach w nich uczestniczących.

Nowododane strony WWW

Oferujemy naszym klientom nowoczesne...

Agencja interaktywna Hoka proponuje Państwo...

MG Kalendarze oferuje Państwu kalendarze...

Creo logo projekty logo i pełna...

Na stronie znajdziesz informacje o...

Strona Fundacji Skarbu Państwa, powołanej...

Strona Agencji Rynku Rolnego. Informacje o...

Strona Agencji Rozwoju Komunalnego. Na...

Na stronie można zapoznać się ze...

Państwowa Agencja Inwestycji Zagranicznych. Na stronach informacje ogólne o...