Dominikanie w Polsce

Polska
kategorie:
Dominikanie

Dominik chciał zanieść Ewangelię na krańce świata, więc przyszliśmy też do Internetu - jak mówią autorzy strony, na której znajdziesz: adresy (klasztory, instytucje, klasztory, duszpasterstwa, do czytania (Generał Zakonu, Tomasz z Akwinu, Jacek Salij OP, Czasopisma), dobrodzieje a także prezentacje Śpiewnika Liturgicznego - "Niepojęta Trójco".

Nowododane strony WWW

Strona jest w całości poświęcona...

Strona wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym...

Dominik chciał zanieść Ewangelię na...

Witryna pisma studiujących dominikanów...