Korzystając z tej strony mamy okazję zapoznać się ze strukturą urzędu, rejestrami, klasyfikacjami i nomenklaturami oraz działalnością wydawniczą instytucji. Zamieszczono także dane opisujące województwo i jego powiaty.

Nowododane strony WWW

Aby państwo mogło się prawidłowo...

Na stronach Centrum Statystyki Regionalnej...

Strona zawiera informacje o strukturze...

Jeżeli chcesz poznać podstawowe dane...

Strona zawiera podstawowe dane teleadresowe...

Na stronie zamieszczono informacje...

Na stronie można znaleźć informacje...

Jeżeli chcesz wiedzieć jak nazywa się...

Strona zawiera informacje o działalności...

Korzystając z tej strony mamy okazję...