Strona zawiera informacje o działalności instytucji (organizacja, statut, rejestry, udostępnianie danych, wydawnictwa). Zamieszczono dane statystyczne prezentujące wskaźniki osiągane przez województwo wielkopolskie.

Nowododane strony WWW

Aby państwo mogło się prawidłowo...

Na stronach Centrum Statystyki Regionalnej...

Strona zawiera informacje o strukturze...

Jeżeli chcesz poznać podstawowe dane...

Strona zawiera podstawowe dane teleadresowe...

Na stronie zamieszczono informacje...

Na stronie można znaleźć informacje...

Jeżeli chcesz wiedzieć jak nazywa się...

Strona zawiera informacje o działalności...

Korzystając z tej strony mamy okazję...