Strona organizacji, do zadań której należy między innymi: troska o rozwój geotechniki w Polsce oraz reprezentowanie polskiej geotechniki za granicą. Można tutaj znaleźć informacje o jej władzach, prawie geotechnicznym oraz najświeższe wiadomości z życia stowarzyszenia.

Nowododane strony WWW

W zakres działan Fundacji wchodzi m.in....

Fundacja wypełnia swe cele statutowe...

Strona organizacji, do zadań której...