Krakowski Salon Turystyczny

Polska
Strona WWW: http://www.kst.com.pl
kategorie:
Targi regionalne Inne

Kilkudniowa impreza organizowana jest przede wszystkim dla publiczności Małopolski. Oferta, zakres tematyczny, lokalizacja, zgłoszenie, regulamin oraz internetowa wersja.

Nowododane strony WWW

Strona zawiera informacje o Chodzieskich...

Kilkudniowa impreza organizowana jest przede...

Na stronie znajdziesz program...

Tematyka targów: prezentacja potencjału...