Strona wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców. Zawiera informacje o skali zjawiska, regionach gdzie ludzie zostają siłą wypędzani z domów, możliwościach pomocy, realizowanych programach, a także publikacje z zakresu przestrzegania praw człowieka.[ang]

Nowododane strony WWW

Strona Marcina Czarnackiego poświęcona...

Bardzo solidnie przygotowana i graficznie...

Strona wysokiego Komisarza Narodów...

Anglojęzyczna strona organizacji...

Anglojęzyczna strona warszawskiego biura...

Strona Międzynarodowej organizacji...

Anglojęzyczna międzynarodowej organizacji...