Powszechna Deklaracja Praw Człowieka została uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 10 grudnia 1948 r. Strona ta ma za zadanie upamiętnienie tego szczytnego w dziejach ludzkości dnia. Znajdziesz tutaj wiadomości encyklopedyczne dotyczące praw ludzkich, stanowisko Kościoła Katolickiego w tych sprawach, akty prawne, a także komentarze, felietony i mnóstwo linków do stron organizacji dbających o przestrzeganie elementarnych praw.

Nowododane strony WWW

Kancelaria zajmuje się uzyskiwaniem...

Kancelaria Prawna T&W zajmuje się sprawami...

Od lat osiemdziesiątych w azylu kościelnym...

Bardzo solidnie przygotowana i graficznie...

W społeczeństwie polskim słabnie poczucie...

Strona Włodzimierza Gogłozy poświęcona...

Choć każdemu człowiekowi bez względu na...

Serwis poświęcony zagadnieniom taki jak:...

Strony poświęcone walce o poszanowanie...