Fundacja wypełnia swe cele statutowe wspierając naukowców i zespoły badawcze oraz inicjatywy inwestycyjne służące nauce w Polsce, podejmuje także działania na rzecz transferu osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej. Na stronie pełna informacja o Fundacji, jej celach, osiągnięciach i przyznawanych przez nią nagrodach dla naukowców polskich.

Nowododane strony WWW

W zakres działan Fundacji wchodzi m.in....

Fundacja wypełnia swe cele statutowe...

Strona organizacji, do zadań której...