Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu

Polska

Ośrodek prowadzi 5-letnie technikum o profilu gastronomicznym oraz 3-letnią zasadniczą szkołę zawodową kształcącą kucharzy, krawców, stolarzy meblowych i tapicerów.

Nowododane strony WWW

Dzieci wesołe i szczęśliwe to takie,...

Na stronie ośrodka znajdziesz m.in. informacje o placówce, jej historii i patronie...

Witryna Specjalnego Ośrodka Szkolno...

Zespół Szkół Specjalnych działa w...