Gdyńskie Liceum Katolickie

Polska
kategorie:
Gdynia Edukacja
słowa kluczowe:
lo szkoła średnia

Autorzy strony zamieścili informacje dotyczące historii powstania szkoły, jej statusu,grona nauczycielskiego,życia kulturalnego szkoły oraz zasad rekrutacji.

Nowododane strony WWW

Serwis informacyjny IX Liceum...

Autorzy strony zamieścili informacje...

GLA jest niepublicznym liceum...

Wiele informacji o szkole i samym mieście,...

Cel liceum, program nauczania, grono pedagogiczne, adres szkoły i gazetka szkolna...

Wiadomości o profilach nauczania tj....