Akademia jest wielowydziałową uczelnią dowódczo-sztabową. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi uczelni są wydziały, prowadzące studia w następujących głównych kierunkach: taktyki i sztuki operacyjnej wojsk lądowych, taktyki i sztuki operacyjnej wojsk lotniczych i obrony powietrznej, strategiczno-obronnym i polityki bezpieczeństwa narodowego. Ponadto wydziały organizują i prowadzą studia podyplomowe oraz kursy specjalistyczne. Na stronie są dostępne szczegółowe informacje na temat organizacji i struktury studiów, programu nauczania, zasad przjęć oraz szereg aktualności z życia wojskowego.

Nowododane strony WWW

Na stronie zamieszczone są wiadomości o...

Strona szkoły oficerskiej im. Tadeusza...

Akademia jest wielowydziałową uczelnią...

Strona jednej z największych uczelni...

Witryna uczelni kształcącej oficerów w...

Strona Wyższej Szkoły Oficerskiej we...

Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej...