Strona parafii, gdzie znajdziesz obszerne i podane w czytelnej, eleganckiej formie informacje dotyczące aktualnych wydarzeń z życia parafii (w tym porządek nabożeństw oraz opisy działalności grup przy parafii działających). Oprócz tego na stronie zamieszczono rys historyczny, a także życiorys patrona - św. Stanisława Kostki.

Nowododane strony WWW

Oprócz informacji kontaktowych i krótkiej...

Według świadectw opartych na tradycji św....

Strona parafii, gdzie znajdziesz obszerne i...

Jeśli pragniesz zapoznać się z historią...