Strona specjalistycznego czasopisma poświęconego branży alkoholowej i dla niej przeznaczonego. Pisze ono m.in. o polityce państwa wobec branży, omawia normy prawne i finansowe regulujące procesy produkcji alkoholu i obrotu nim, przedstawia nowe trendy w zarządzaniu oraz techniki sprzedaży, prezentuje gatunki, marki, a także publikuje rady barmanów, kiperów i sommelierów. Na stronie m.in. spis treści bieżącego numeru, możliwość zamówienia prenumeraty przez sieć oraz katalog firm działających w branży.

Nowododane strony WWW

Pismo o telefonii komórkowej i...

Magazyn typu B2B dla gabinetów...

Wersja on-line dwumiesięcznika optycznego...

"wspólne tematy", "na temat" to czasopisma...

Na stronie zamieszczono informacje o...

W wersji on-line magazynu o sztuce w Polsce...

Strona kwartalnika ogłoszeniowego...

Strona specjalistycznego czasopisma...