Instytut zajmuje się przeprowadzaniem prac badawczo - rozwojowych, wdrażaniem produkcji i aplikacji oraz wydawaniem różnego rodzaju ekspertyz związanych m.in. z bezpieczeństwem chemicznym, chemicznymi środkami ochrony roślin czy badaniami toksykologicznymi. W skład instytutu wchodzi szereg zakładów i pracowni, które specjalizują się w różnego rodzaju zadaniach. Na stronie oferta usług i szereg innych informacji o działalności jednostki.

Nowododane strony WWW

Strona działającej od 1954 roku jednostki...

Instytu podlega Politechnicze...

Na stronie prezentacja struktury...

Instytut Nafty i Gazu to instytut badawczy,...

Instytut zajmuje się przeprowadzaniem prac...

Na stronach informacje o historii, władzach i pracowniach...

Instytut zajmujący się pracami badawczymi...

Strona prezentuje książkę telefoniczną...

Instytut w strukturze Polskiej Akademii Nauk...

Na stronie znajdziesz informacje o dyrekcji,...