II LO w Gdyni

Polska
kategorie:
Gdynia
słowa kluczowe:
rekrutacja profil szkoła

Wiadomości o profilach nauczania tj. ogólny,humanistyczny, matematyczno-fizyczny, artystyczny i o działalności szkoły.

Nowododane strony WWW

Serwis informacyjny IX Liceum...

Autorzy strony zamieścili informacje...

GLA jest niepublicznym liceum...

Wiele informacji o szkole i samym mieście,...

Cel liceum, program nauczania, grono pedagogiczne, adres szkoły i gazetka szkolna...

Wiadomości o profilach nauczania tj....