W zakres działan Fundacji wchodzi m.in. organizacja specjalistycznych kursów oraz giełd związanych z rolnictwem i ogrodnictwem. Działa ona przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Po szczegółowe informacje sięgnij na stronę.

Nowododane strony WWW

W zakres działan Fundacji wchodzi m.in....

Fundacja wypełnia swe cele statutowe...

Strona organizacji, do zadań której...