Strona poświęcona legendarnej paryskiej "Kulturze", jej nieżyjącemu już twórcy i redaktorowi Jerzemu Giedroyciowi oraz Instytutowi Literackiemu w Paryżu jest prawdziwą kopalnią wiedzy o Maisons-Laffitte. Znajdziesz tu wybór kilku najważniejszych tekstów z prawie 600 numerów miesięcznika opublikowanych w ciągu 50-ciu lat, Notatki Redaktora, kilka jego biografii oraz zapis czatu z Giedroyciem. Możesz także zobaczyć jak wyglądają doktoraty honoris causa tego wybitnego człowieka. Na stronie zawarto także m.in. kalendarium Instytutu Literackiego i bibliografię jego wydawnictw (w tym indeks książek w ramach serii "Biblioteka Kultury"), informacje o Towarzystwie Opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu oraz spis nagród przyznawanych przez lata przez "Kulturę".

Nowododane strony WWW

Strona poświęcona legendarnej paryskiej...

Życie i twórczość publicysty, polityka oraz twórcy paryskiej...

Informacje dotyczące nieżyjącego już ...

Strona poświęcona uroczystości wręczenia doktoratu redaktorowi Jerzemu...

Publicysta, polityk, twórca i redaktor...