Strona szkoły oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki, z której zapoznasz się z bogatą historią uczelni, planem kształcenia, wydziałami oraz kadrą dydaktyczną. Duży dział poświęcony jest uczelnianej bibliotece.

Nowododane strony WWW

Na stronie zamieszczone są wiadomości o...

Strona szkoły oficerskiej im. Tadeusza...

Akademia jest wielowydziałową uczelnią...

Strona jednej z największych uczelni...

Witryna uczelni kształcącej oficerów w...

Strona Wyższej Szkoły Oficerskiej we...

Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej...