Interesująca strona poświęcona geometrii przestrzennej, z opisami, rysunkami i siatkami wielościanów foremnych i graniastosłupów, zadaniami z geometrii (które można nie tylko rozwiązywać ale i nadsyłać) oraz galerią fraktali.

Nowododane strony WWW

Interesująca strona poświęcona geometrii...

Na stronie znajduje się wprowadzenie do...