Druga połowa dopiero co minionego roku przyniosła nam wiele złych wiadomości - ataki terrorystyczne, dziurę budżetową, dekoniunkturę gospodarczą, wzrost bezrobocia i wiele innych niepokojących wieści. Wszystko to zaowocowało pogorszeniem nastrojów społecznych i uzasadnionymi obawami o przyszłość. Nawet wrześniowa zmiana układu politycznego nie poprawiła specjalnie zapatrywań ludzi na najbliższą przyszłość. W kręgu tych czarnych diagnoz, dotyczących obecnego stanu naszego państwa, sytuuje się również ogłoszony na samym początku 2002 roku przez rząd Leszka Millera Raport Otwarcia. W dokumencie tym oceniono, iż w momencie przejęcia władzy przez nowy rząd "stan spraw polskich był zły". Winą za zaistniałą sytuację Raport obarcza rząd Jerzego Buzka. Jeśli chciałbyś poznać szczegóły dokumentu - zajrzyj tutaj, na stronę Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Nowododane strony WWW

Strona poświęcona jest polityce i intergracji z Unią...

Strona zawiera teksty Andrzeja Jarczewskiego...

Od lat osiemdziesiątych w azylu kościelnym...

BIP Hoga.pl to optymalne rozwiązanie dla...

American Green Card Lottery to program...

Na stronie znajdziesz program oraz...

Na stronie znajdziesz program i skład...

Strona z interesującą publicystyką...