Na swojej stronie Witold Nawrot przedstawia nowy model czasoprzestrzeni, który znacznie prościej niż Szczególna Teoria Względności wyjaśnia takie zjawiska jak stałość prędkości światła, dylatacja czasu, czy skrócenie Lorentza. Przewiduje także możliwość osiągnięcia prędkości światła – w ściśle określonych warunkach oraz nieskończoną prędkość rozchodzenia się grawitacji. Strona również w wersji angielskojęzycznej.

Nowododane strony WWW

Na swojej stronie Witold Nawrot przedstawia...

Biografia słynnego uczonego, opis dokonań...

Albert Einstein urodził się 14 marca 1879...

Albert Einstein to jeden z największych...