Fundacja im. Stefana Batorego

Polska
kategorie:
Prawa człowieka
słowa kluczowe:
prawa człowieka fundacje

Celem Fundacji jest popieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego, a zwłaszcza działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej i oświatowej na rzecz rozwoju rynku i demokracji w Polsce oraz zbliżenia narodów i społeczności Europy Środkowej i Wschodniej. Na stronie fundacji znajdziesz ogólne informacje o jej działalności.

Nowododane strony WWW

Kancelaria zajmuje się uzyskiwaniem...

Kancelaria Prawna T&W zajmuje się sprawami...

Od lat osiemdziesiątych w azylu kościelnym...

Bardzo solidnie przygotowana i graficznie...

W społeczeństwie polskim słabnie poczucie...

Strona Włodzimierza Gogłozy poświęcona...

Choć każdemu człowiekowi bez względu na...

Serwis poświęcony zagadnieniom taki jak:...

Strony poświęcone walce o poszanowanie...