Strona Marcina Czarnackiego poświęcona NAFTA - ugrupowaniu integracyjnemu tworzonemu przez USA, Kanadę i Meksyk, jak również integracji gospodarczej na kontynentach amerykańskich. Znajdziesz na niej podstwowe informacje o tym Północnoamerykańskim Porozumieniu.

Nowododane strony WWW

Strona Marcina Czarnackiego poświęcona...

Bardzo solidnie przygotowana i graficznie...

Strona wysokiego Komisarza Narodów...

Anglojęzyczna strona organizacji...

Anglojęzyczna strona warszawskiego biura...

Strona Międzynarodowej organizacji...

Anglojęzyczna międzynarodowej organizacji...