Wydanie internetowe miesięcznika poświęconego zagadnieniom produkcji i sprzedaży druków oraz przeglądowi nowych mediów. Stałe działy oraz tematy to m.in.: analizy sektorów rynku wydawniczego, merytoryczna i techniczna redakcja tekstów, grafika książkowa, DTP i prepress, poligrafia, materiałoznawstwo poligraficzne, historia książki, bibliotekoznawstwo, bibliofilstwo, prawo i finanse, hurtowa i detaliczna sprzedaż książek, i inne.

Nowododane strony WWW

Głównym działaniem firmy jest...

Wydanie internetowe ogólnopolskiego miesięcznika branży...

Drugie wydanie magazynu Gutenberg,...

Internetowa wersja miesięcznika branży...

Wydanie internetowe miesięcznika...

Internetowa wersja magazynu wydawnictw i poligrafii i digit@lmediów w...