Raster

Polska
słowa kluczowe:

Pismo artystyczne Koła Naukowego Studentów Historii Sztuki UW. Pismo ma profil ogólnokulturowy ze szczególnym naciskiem na współczesną plastykę. Obok sztuki znaczną część pisma zajmuje młoda literatura polska. Ponadto dużo grafik komputerowych, animacji, muzyki.

Nowododane strony WWW

Pismo społeczno-kulturalne Polonii wydawane...

Strona Ogólnopolskiego Klubu Miłośników...

Pismo studentów Uniwersytetu Opolskiego to...

Witryna Towarzystwa Kultury Teatralnej -...

Strona czasopisma adresowanego do osób...

Interdyscyplinarny magazyn...

Strona pisma promującego współczesną...

Wydanie on-line niemal kultowego pisma...

Wizytówka dwumiesięcznika kulturalnego...

Strona bezpłatnego, dostępnego w kinach,...