Strona wydawanego w Ostrołęce magazynu literacko-artystycznego, którego rodowód sięga 1989 roku. "Pracownia" jest pismem warsztatowym – otwartym dla debiutantów, którym umożliwia dialog z autorami doświadczonymi. W piśmie dominuje poezja, przede wszystkim w rubryce Wolny Rynek Poetów. Poezji towarzyszą teksty prozatorskie o wyraźnej formie narracyjnej oraz różnotematyczne, acz pozostające w kręgu kultury, szkice. Wyraźne miejsce zajmują też przekłady, m.in. utworów poetyckich i opowiadań obcojęzycznych.

Nowododane strony WWW

Kwartalnik filozoficzny i literacki,...

Internetowy kwartalnik literacko-artystyczny...

Strona wydawanego w Ostrołęce magazynu...

Interdyscyplinarny magazyn...

Strona pisma promującego współczesną...

Strona internetowa z archiwalnymi...

Jest to nieoficjalne pismo...

Internetowa strona czasopisma literackiego...

Strona poświęcona historii czasopisma i jego...

Internetowe wydanie pisma zajmującego się...