Przegląd Uniwersytecki KUL

Polska
słowa kluczowe:

Dwumiesięcznik wydawany przez Katolicki Uniwersytet Lubelski. Pismo informuje o życiu i działalności KUL, ukazuje tradycje i bieżące wydarzenia uniwersyteckie. Zawiera też teksty dotyczące istotnych i aktualnych problemów społecznych.

Nowododane strony WWW

Jesteśmy Studiem DTP specjalizującym się...

Witryna Magazynu Studenckiego "Twoja...

Na stronie Małopolskiej Gazety Studenckiej...

Archiwum Niezależnej Gazety Studenckiej...

Internetowe pismo SKPG "Harnasie" -...

Elektroniczna wersja pisma informacyjnego...

BIP

Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii...

Miesięcznik Uniwersytetu Jagiellońskiego....

Wydanie internetowe ogólnopolskiego...

Kwartalnik Uniwersytetu...