Dwumiesięcznik alternatywny poświęcony polityce, społeczeństwu i ekologii, wykraczający poza podział polityczny na lewicę i prawicę. W założeniu "Obywatel" ma być pismem otwartym, również na idee niepopularne i spychane na margines, magazynem bez tematów i poglądów zakazanych. Redakcja pragnie aby można się było z niego dowiedzieć o tych współczesnych prądach i stanowiskach intelektualnych, które kwestionują to, co wiedzą wszyscy "rozsądni i przyzwoici czytelnicy rozsądnych i przyzwoitych gazet". Na stronie m.in.: bieżące i archiwalne numery pisma, informacje o prenumeracie i możliwościach reklamy.

Nowododane strony WWW

Pismo społeczno-kulturalne Polonii wydawane...

Najważniejsze i najciekawsze artykuły,...

Kwartalnik łączący refleksję...

Dwumiesięcznik alternatywny poświęcony...

Prezentacja nowego pomysłu wydawniczego...

Miesięcznik reakcyjny podejmujący tematykę społeczną, polityczną, religijną i nie...

Wydanie on-line polskiej edycji...

Internetowa edycja pisma Bez Dogmatu, które...

Wydanie on-line lokującego się po prawej...

Wydanie on-line pisma...