Ruch Effatha powstał, aby umocnić i bronić wiarę rzymskokatolicką przed niebezpieczeństwem wszelkiego rodzaju odchyleń doktrynalnych, których źródłem jest szerzenie się sekt i nowych ruchów religijnych. Na tej stronie znajdziesz opisy działalności wielu sekt, a także ciekawe teksty z dziedziny apologetyki.

Nowododane strony WWW

Informacyjna strona internetowa na temat...

Ruch Effatha powstał, aby umocnić i...

Istnieje wiele nieporozumień wokół...

Katechizm to coś, co każdy katolik znać...

Miesięcznik apologetyczny, stawiający...