Notariusz Romana Gruskoś prowadzi swoją kancelarię w Krakowie od listopada 2007 roku. Kadra pracujących w kancelarii notariuszy czuwa nad poprawnym zabezpieczeniem interesów stron oraz innych osób, dla jakich konkretna czynność jest w stanie wywoływać skutki prawne. Czynności notarialne to między innymi sporządzanie umów majątkowych małżeńskich, aktów potwierdzenia dziedziczenia i aktów ustanowienia służebności gruntowych. Notariusz jest osobą zaufania publicznego. Spisuje protokoły, przyjmuje na przechowanie dokumenty i papiery wartościowe, a także doręcza oświadczenia. Aby zapoznać się z działalnością kancelarii, spojrzyj na naszą stronę internetową.

Nowododane strony WWW

Adwokacka Kancelaria Marty Jaskułowskiej,...

W naszej kancelarii SRDK zajmujemy się...

W ramach usług, jakie oferujemy w...

Kancelaria HELEY (wchodząca w skład grupy...

Nazywam się Magdalena Biedrzycka. Jestem...

Firma Panasiuk & Partners to kancelaria...

Kancelaria prawna w Szczecinie - Kancelaria...

Kancelaria notarialna, Ewa Szewczyk, to...

Staniek&Partners to kancelaria prawna,...