Agencja Promocji Zawodowej Kobiet

Polska
słowa kluczowe:
praca nauka

Strona zawiera informacje na temat Agencji Promocji Zawodowej Kobiet, która powstała w celu zapewnienia aktywnej pomocy kobietom niepracującym, poszukującym ponownego zatrudnienia, a także osobom uruchamiającym działalność gospodarczą. APZK prowadzi działalność w trzech dziedzinach: szkolenia i doradztwo, pożyczki na uruchomienie działalności gospodarczej oraz pośrednictwo pracy.

Nowododane strony WWW

Stowarzyszenie pomaga kobietom chorym na...

Biuletyn Ośrodka Informacji Środowisk...

Niedochodowa fundacja mająca na celu...

LKP działania swoje koncentruje na trzech...

Federacja powstała dla popierania i obrony...

Anglojęzyczna strona organizacji walczącej...

Strona informuje o niezależnej fundacji,...

Strona instytucji, której misją jest...

Oficjalna strona fundacji "Porozumienie bez...